HIJ is opgestaan!

PraisebandXing2016_pasen_kleinMaandag 2e Paasdag zal Praiseband Xing weer spelen in de Open Poort in Hattem.

Samen met u/jou hopen we weer groot feest te vieren want onze grote God is opgestaan!
Dit jaar zal de Hattemse predikant Henk Messelink medewerking verlenen aan deze avond.
Iedereen is van harte welkom op maandag 28 maart in de Open Poort, Veldhoeve 1 in Hattem!

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis!
Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten.